RESPONSIVE SOLUTION METHODTM

Roky našich skúseností sme pretavili do jedinečnej metódy, ktorou pracujeme. Nazvali sme ju Responsive Solution Method ™, čiže metóda zodpovedného riešenia. Jednoducho povedané, prepájame strojársky kumšt s modernými technológiami, no nezabúdame na ľudskosť a zodpovedný prístup. Naša RSM metóda stojí na 4 pilieroch:

Hĺbka
Ideme do hĺbky každého systému a dokážeme túto hĺbku pochopiť, nakresliť, prepojiť, zrealizovať a pretaviť do praxe.
Komplexita 
Na zadania sa pozeráme komplexne a rozmýšľame nad ich rámec, vopred zvažujeme všetky súvislosti, možnosti a aj budúce potreby klienta.
Vízia 
Navrhujeme riešenia, ktoré zohľadňujú budúce technológie a budúce potreby klienta.
Partnerstvo
Veríme, že aj biznis v technologickom segmente sa dá robiť s ľudskou tvárou. Klient je pre nás partner, ktorého neustála spätná väzba a vzájomná komunikácia sú základom transparentnosti celého procesu.

Zaujíma vás pracovný postup pri spoluprácach? Každého nášho klienta u nás čaká proces rozdelený na niekoľko krokov.

01 PRÍPRAVNÁ FÁZA

Základným vstupom celého projektu je analýza. Pri nej mapujeme nielen technické pozadie zadania, ale spoznávame vaše podnikanie hlbšie. Naše riešenia pomáhajú pri zvýšení efektivity výroby,  vedú k vyššej bezpečnosti, k lepšiemu plánovaniu, zlepšujú  čistotu priestoru,  a environmentálny prístup. Prídeme osobne k vám a spoločne prejdeme celé vaše technické zadanie.

02 NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Technické riešenie je závisle od typu zákazky. Ide o detailný návrh celého systému, ktorý pripravujeme pomocou UML (Unified Modeling Language). Ten  umožňuje jasne vidieť nielen technický návrh, ale aj funkcionality a ovládacie prvky, a to pred samotnou realizáciou. Vo výstupe prehľadne definujeme aj riziká a slabé miesta a ich možné nápravy. 

03 REALIZÁCIA

Vyrábame, nakupujeme komponenty a skladáme celý projekt do finálnej podoby. Pripravujeme a reportujeme výstupy tzv. PWP testu - chod stroja naprázdno bez produktov, kde dochádza k prevereniu chodu zariadenia podľa vašich požiadaviek už u nás. 

04 INŠTALÁCIA U VÁS

Zariadenie privezieme a nainštalujeme u vás s ohľadom na vaše požiadavky. Stav inštalácie vám pravidelne komunikujeme a v prípade vášho záujmu popri inštalácii zabezpečujeme aj online komunikačné pripojenie. Zabezpečíme revíziu i školenie všetkých pozícií, ktoré budú s riešením pracovať.

05 TESTOVACIA PREVÁDZKA

Záleží nám na tom, aby všetko fungovalo ako má. Testovacia prevádzka ukáže chod zariadenia priamo na mieste. My upravíme a opravíme všetko tak, aby ďalší chod bol už nerušený. Až následne riešenie odovzdávame. 

06 ZMLUVNÁ PREVÁDZKA

Počas zmluvnej prevádzky sme plne k dispozícii. Zabezpečujeme servis cez jasnú eskalačnú maticu, kde garantujeme presný čas reakcie. My nehovoríme, že prídeme, my prídeme. Poskytujeme podľa želania aj online prístup k vášmu zariadeniu, tak bude naša reakcia rýchlejšia. 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.