Roboty ľuďom neberú
prácu, naopak,
uľahčujú im život.

Vďaka práci nášho vyše 20-členného tímu sa výrobné podniky technologicky transformujú a ľudia v nich sa môžu realizovať v oblastiach, kde je ich potenciál viac potrebný. Naším cieľom je preberať zodpovednosť za technické zázemie tejto transformácie, aby firmy s ľahkosťou a efektívne napĺňali svoju víziu. Vyznáme sa vo vývoji a výrobe strojov, sme kreatívni a dodáme vám komplexné progresívne riešenia pre akýkoľvek typ výroby. Máme rozsiahle skúsenosti prevažne v odvetví automotive, ale aj v obuvníckom, potravinárskom a strojárskom odvetví.

Ing. Peter Macek, PhD. CEOJe absolventom Žilinskej univerzity v Žiline. Inžinierske štúdium ukončil v odbore “Strojárska technológia”. Počas doktorandského štúdia pôsobil na Katedre priemyselného inžinierstva, kde bol vedúcim laboratória automatizácie a montážnych procesov. Po ukončení štúdia pracoval ako výskumný pracovník. Jeho úlohou bolo vedenie projektov zameraných na inteligentné výrobné a montážne systémy. Cele štúdium ako aj profesijný život venoval automatizácii a manažmentu, pričom sa stále aktívne podieľa aj na návrhu a vývoji technológií v rámci riešenia projektov pre prax. Stál pri zrode našej “partie” technických nadšencov a momentálne je riaditeľom spoločnosti.

Ing. Ján Rofár, PhD. CTOŠtudoval na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite, odbor Informačné a zabezpečovacie systémy. Počas svojho doktorandského štúdia sa venoval výskumu bezpečnostných algoritmov v priemyselných komunikačných systémoch. Neskôr pôsobil na Žilinskej univerzite ako výskumný pracovník v oblasti inteligentných výrobných systémov a riaditeľ výskumného a vedeckého pracoviska ZIMS (Zilina’s Intelligent Manufacturing System). Jeho špecializáciou bola systémová architektúra a riadenie priemyselnej výroby. Pracoval predovšetkým na vývoji holonického riadenia priemyselnej výroby.  Je spoluzakladateľom našej spoločnosti ai crowd, v ktorej pôsobí ako riaditeľ technického rozvoja a zodpovedá za výskumno-vývojové aktivity a technický chod spoločnosti.

Členovia tímu

ČO ROBÍME?

Pomáhame budovať technológie pre najmodernejšie závody na svete. Dodávame špičkové zariadenia, komponenty, služby a softvér pre uľahčenie práce.

AKO TO ROBÍME?

Zanalyzujeme vaše technické možnosti, pripravíme detailný návrh, vyrobíme vám riešenia na mieru, kompletne ich nainštalujeme a postaráme sa o ich bezchybný chod.

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Aby ste mali viac času venovať sa iným veciam, necháme pracovať stroje. Váš výkon bude vyšší, výsledky dosiahnete rýchlejšie a budete efektívnejší.

PartneriDeklarujeme záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania, environmentálnej politiky a interného etického kódexu spoločnosti. Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom, a preto toto správanie očakávame i spätne od nich. 


ETICKÝ KÓDEX PLNÉ ZNENIE 
ISO 9001:
Od roku 2019 má naša spoločnosť ai crowd, s.r.o. zavedený systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 v odbore projekcia, výskum, vývoj, návrh, výroba a aplikácia najnovších technológií v oblasti priemyselnej automatizácie.

Igniton:
ai crowd je akreditovaný integrátor SCADA/IIoT systému Ignition od americkej spoločnosti Inductive Automation.

Naturpack:
Certifikát č. 10651 od NATUR-PACK, a.s., ktorým sa ai crowd, s.r.o. zaväzuje k plneniu vyhradených povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou. 


 
Spoločnosť ai crowd sme založili v roku 2010 a odvtedy sa stále vyvíjame a posúvame vpred.

MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI

This website uses cookies. The use of cookies does not process personal data according to the GDPR. By browsing the website, the visitor accepts the use of cookies. You can find more information about the use of cookies and the options for disabling them here.