Roboty ľuďom neberú
prácu, naopak,
uľahčujú im život.

Vďaka práci nášho tímu sa výrobné podniky technologicky transformujú a ľudia v nich sa môžu realizovať v oblastiach, kde je ich potenciál viac potrebný. Naším cieľom je preberať zodpovednosť za technické zázemie tejto transformácie, aby firmy s ľahkosťou a efektívne napĺňali svoju víziu. Vyznáme sa vo vývoji a výrobe strojov, sme kreatívni a dodáme vám komplexné progresívne riešenia pre akýkoľvek typ výroby. Máme rozsiahle skúsenosti prevažne v odvetví automotive, ale aj v obuvníckom, potravinárskom a strojárskom odvetví.

Ing. Peter Macek, PhD. CEOJe absolventom Žilinskej univerzity v Žiline. Inžinierske štúdium ukončil v odbore “Strojárska technológia”. Počas doktorandského štúdia pôsobil na Katedre priemyselného inžinierstva, kde bol vedúcim laboratória automatizácie a montážnych procesov. Po ukončení štúdia pracoval ako výskumný pracovník. Jeho úlohou bolo vedenie projektov zameraných na inteligentné výrobné a montážne systémy. Cele štúdium ako aj profesijný život venoval automatizácii a manažmentu, pričom sa stále aktívne podieľa aj na návrhu a vývoji technológií v rámci riešenia projektov pre prax. Stál pri zrode našej “partie” technických nadšencov a momentálne je riaditeľom spoločnosti.

Ing. Ján Rofár, PhD. CTOŠtudoval na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite, odbor Informačné a zabezpečovacie systémy. Počas svojho doktorandského štúdia sa venoval výskumu bezpečnostných algoritmov v priemyselných komunikačných systémoch. Neskôr pôsobil na Žilinskej univerzite ako výskumný pracovník v oblasti inteligentných výrobných systémov a riaditeľ výskumného a vedeckého pracoviska ZIMS (Zilina’s Intelligent Manufacturing System). Jeho špecializáciou bola systémová architektúra a riadenie priemyselnej výroby. Pracoval predovšetkým na vývoji holonického riadenia priemyselnej výroby.  Je spoluzakladateľom našej spoločnosti ai crowd, v ktorej pôsobí ako riaditeľ technického rozvoja a zodpovedá za výskumno-vývojové aktivity a technický chod spoločnosti.

Členovia tímu

ČO ROBÍME?

Pomáhame budovať technológie pre najmodernejšie závody na svete. Dodávame špičkové zariadenia, komponenty, služby a softvér pre uľahčenie práce.

AKO TO ROBÍME?

Zanalyzujeme vaše technické možnosti, pripravíme detailný návrh, vyrobíme vám riešenia na mieru, kompletne ich nainštalujeme a postaráme sa o ich bezchybný chod.

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Aby ste mali viac času venovať sa iným veciam, necháme pracovať stroje. Váš výkon bude vyšší, výsledky dosiahnete rýchlejšie a budete efektívnejší.

PartneriDeklarujeme záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania, environmentálnej politiky a interného etického kódexu spoločnosti. Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom, a preto toto správanie očakávame i spätne od nich. 


ETICKÝ KÓDEX PLNÉ ZNENIE 
ISO 9001:
Od roku 2019 má naša spoločnosť ai crowd, s.r.o. zavedený systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 v odbore projekcia, výskum, vývoj, návrh, výroba a aplikácia najnovších technológií v oblasti priemyselnej automatizácie.

Igniton:
ai crowd je akreditovaný integrátor SCADA/IIoT systému Ignition od americkej spoločnosti Inductive Automation.

Naturpack:
Certifikát č. 10651 od NATUR-PACK, a.s., ktorým sa ai crowd, s.r.o. zaväzuje k plneniu vyhradených povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou. 


 
Spoločnosť ai crowd sme založili v roku 2010 a odvtedy sa stále vyvíjame a posúvame vpred.

MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.