KARIÉRA

NAŠE OTVORENÉ POZÍCIE

Do nášho tímu hľadáme kolegu na živnosť, plný úväzok, dohodu 

plat od 1600€ - závisí od skúsenosti uchádzača

Náplň práce: 

 • spracovanie technickej dokumentácie, príprava programov podľa požiadaviek na základe 3D modelov
 • vypracovanie obrábacích programov, ich optimalizácia a aktualizácia v súlade s 3D dátami a požiadavkami nadriadeného
 • vyhodnocovanie realizácie zákazky na základe technickej dokumentácie podľa technických možností dielne
 • obsluha, nastavovanie CNC a výroba dielov podľa výkresovej dokumentácie a zadania nadriadeného
 • vykonávanie základnej údržby CNC obrábacieho centra
 • predpríprava polotovarov k výrobe po dohode s nadriadeným
 • frézovanie, vŕtanie, (opracovávanie plechov na požadované rozmery a tvary)
 • zabezpečenie objednania a doplnenia nástrojov ako aj meracieho náradia
 • vykonávanie meraní vyrobených dielov – ich kontrola a odstraňovanie zistených chýb 
 • zodpovednosť za dodržiavanie stanovených časových termínov a limitov na jednotlivé pracovné úkony 
 • plnenie operatívnych úloh podľa pokynov nadriadeného

V prípade záujmu, zaslania CV, bližších info napíšte na email: ai@aicrowd.eu           

Viac

Do nášho tímu hľadáme kolegu na živnosť, plný úväzok, dohodu 

plat 1400€ - závisí od skúsenosti uchádzača

Náplň práce:

 • návrh, riadenie a spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie elektrických zariadení a schém v EPLAN-e v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektu
 • komplexný návrh rozvádzačov
 • zapájanie elektrických rozvádzačov
 • kooperácia so špecialistami s ostatných oddelení pri riešení projektov
 • vypracovávanie podkladov pre objednanie elektroinštalačného materiálu
 • spolupráca pri riešení elektrických nezhôd a reklamácií signalizovanými výrobou alebo finálnym testovaním – ich diagnostika
 • nastavovanie a konfigurácia elektronických zariadení pre automatizáciu (meniče, snímače, ...)
 • zapájanie elektrickej inštalácie strojov a zariadení podľa schémy
 • oživovanie novo zhotovených strojov a zariadení
 • odstraňovanie elektrických porúch, riešenie problémov pri údržbe zariadení
 • zodpovednosť za dodržiavanie stanovených časových termínov a limitov na jednotlivé pracovné úkony

V prípade záujmu, zaslania CV, bližších info napíšte na email: ai@aicrowd.eu           

Viac

Do nášho tímu hľadáme kolegu na živnosť, plný úväzok, dohodu 

plat 1900€ - závisí od skúsenosti uchádzača

Náplň práce:

 • online a offline tvorba PLC softvéru a tvorba vizualizácie v HMI graficky a softvérovo 
 • návrh a vývoj riadiaceho softvéru v súlade s požiadavkami
 • návrh a vývoj bezpečnostného softvéru v súlade s pravidlami strojovej bezpečnosti
 • tvorba a práca s databázami 
 • spolupráca so zadávateľmi/užívateľmi za účelom analýzy a upresňovania požiadaviek, rozsahu a cieľov projektu, potrebných zdrojov
 • riešenie technických problémov z hľadiska automatizácie
 • parametrizovanie periférií
 • testovanie funkcionalít, diagnostika a odstraňovanie prípadných chýb 
 • oživovanie zariadení a ich uvádzanie do prevádzky
 • zúčastňovanie sa realizácie a implementácie zariadení priamo u zákazníka
 • vytváranie technickej dokumentácie v súlade s požiadavkami koncových zákazníkov
 • aktívna spolupráca s projektovým tímom
 • konzultácie a zber požiadaviek od zákazníkov na nové riešenie automatizovaných systémov
 • zhodnotenie a analýza existujúcich systémov 
 • návrh nového riešenia (SW) podľa zadania a požiadaviek na HW
 • vývoj nových aplikácií, užívateľských rozhraní, prepojenie na HW
 • programovanie rôznych PLC systémov v jazykoch štandardu IEC 61131
 • zodpovednosť za kvalitu kódu
 • manuálne zásahy v rámci inštalácií automatizovaných zariadení
 • zodpovednosť za dodržiavanie stanovených časových termínov a limitov na jednotlivé pracovné úkony
 • účasť na pracovných cestách na nevyhnutné potrebné obdobie, k čomu zamestnanec udeľuje svoj súhlas 
 • v rámci svojej pracovnej činnosti postupuje v zmysle ustanovení kompletne spracúvanej organizačnej riadiacej dokumentácie spoločnosti vrátene cieľov a politiky kvality spoločnosti 

V prípade záujmu, zaslania CV, bližších info napíšte na email: ai@aicrowd.eu           

Viac

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.