PONUKA

Ponúkame riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie malým, ale aj stredným a veľkým podnikom s akýmkoľvek typom výroby. Zvýšime tak efektivitu i kvalitu výroby a zároveň zjednodušíme prácu vašim zamestnancom. My oživíme vašu výrobu a vy zaradíte turbo. Vyrobíme vám konkrétne riešenie na mieru – dostanete hotový produkt presne podľa vašich potrieb, môžete využiť naše ďalšie inžinierske služby, prípadne vám vieme zohnať náhradné komponenty do vašich existujúcich výrobných zariadení. Naším jedinečným know-how je vlastná metóda Responsive Solution Method, ktorá je založená na partnerstve, neustálej spätnej väzbe klienta a transparentnosti procesu. Naším cieľom je realizácia inteligentných výrobných systémov ako jedinečného ekosystému na spoluprácu ľudí a strojov. 

INŽINIERSKE SLUŽBY

Ponúkame externe výrobu súčiastok na obrábacom centre WM 3.

 • Projektovanie elektrických schém v programe EPLAN 
 • Analýza a návrh prevádzkovej a funkčnej bezpečnosti
 • Flexibilita voči požiadavkám zákazníka na dizajn schémy v EPLANe
 • Výmena elektroinštalácie a bezpečnostných prvkov na starších zariadeniach
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie a analýzy rizík 
 • Energetická optimalizácia  
 • Postupy v súlade s normami 
  • STN EN ISO 12100
  • STN EN ISO 60204-1
  • STN EN ISO 14120
  • STN EN ISO 614-1+A1
  • STN EN ISO 14118
 • Štandardizovaný systém značenia prvkov pre zjednodušenú údržbu a diagnostiku
 • Vývoj strojov a zariadení (dopravníkov, robotických buniek)
 • Úprava stávajúcich zariadení a pracovísk
 • Tvorba technickej dokumentácie
 • Spracovanie dát v systéme SolidWorks 2020 ( konverzia, export) 
 • Externá podpora vývoja
 • Zabezpečenie strojárskej výroby
 • Vývoj a implementácia riadiacich algoritmov pre automatizované zariadenia
 • Modifikácia a optimalizácia existujúcich riadiacich systémov
 • Programovanie PLC automatov
 • Programovanie priemyselných robotov 
 • Tvorba užívateľsky prívetivého ovládacieho a diagnostického prostredia (HMI)
 • Integrácia rozličných riadiacich a komunikačných systémov
 • Tvorba firemných štandardov riadiacich systémov (HW, SW) 

PREDAJ KOMPONENTOV

V rámci komplexnosti progresívnych riešení do nášho portfólia zaraďujeme ako autorizovaný zástupca ponuku produktov nemeckej spoločnosti Bihl+ Wiedemann GmbH. Produkty sami implementujeme do našich zariadení a zabezpečujeme nielen ich zmluvný predaj, ale i technickú a softwarovú podporu. Sú to kompletné automatizačné riešenia pre funkčnú bezpečnosť a priemyselnú komunikáciu v strojoch a výrobných linkách, a to za bezkonkurenčnú cenu. Spoločnosť Bihl+Wiedemann používa ako základ svojich riadiacich systémov populárny štandard pre priemyselné zbernice AS-Interface (najnovšia verzia Asi-5 a aj všetky predchádzajúce verzie). V prípade záujmu a pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. 

Kompletný katalóg produktov Bihl+ Wiedemann si môžete stiahnuť tu.
 

Pomocou ASi Mastrov (ASi Gateways) zabezpečíte prevod z vami preferovanej fieldbus komunikácie na ASi sieť. Zariadenia ASi Gateways od spoločnosti Bihl+Wiedemann podporujú široké portfólio komunikačných sietí fieldbus a vďaka vysokej kompatibilite ich možno použiť v kombinácií s väčšinou výrobcov PLC a riadiacich systémov.

Vlastnosti:

 • Jednoduchá konfigurácia buď pomocou softvérového nástroja ASIMON360 alebo cez vstavaný display na zariadení.
 • Široká škála diagnostických funkcií ako napr. detekcia duplicitných adries, kontrola ochrany uzemnením a EMC monitoring.
 • Dve nezávislé ASi siete v rámci jedného ASi Mastra.
 • Možnosť použiť ASi-5 a ASi-3 zariadenia na jednej sieti.
 • Podpora OPC UA v závislosti od modelu.
 • Podporované varianty fieldbus sietí: PROFINET, ETHERNET/IP, ModbusTCP, EtherCAT, PROFIBUS, BACnet/IP, DeviceNet, ControlLogix, Compact- / MicroLogix, CC-Link, - - -Ethernet POWERLINK, CANopen, RS-485 Modbus, RS232.

Bezpečnostné ASi Gateways moduly plnia funkciu štandardných ASi Gateways modulov s tým, že okrem štandardných signálov dokážu prenášať alebo spracovávať aj bezpečnostné signály.

V závislosti od typu ASi Gateway zariadenia dokáže Gateway:

1. Zbierať a vyhodnocovať bezpečnostne relevantné dáta z podružných zariadení prostredníctvom vstavaného Safety procesoru ako programovateľné bezpečnostné relé

2. Zbierať a vyhodnocovať bezpečnostne relevantné dáta z podružných zariadení a zároveň tieto dáta posielať do vyššieho riadiaceho systému pomocou Safety bezpečnostného protokolu.

Podporované bezpečnostné komunikačné protokoly: PROFIsafe (PROFINET, PROFIBUS), CIP Safety (Ethernet/IP), FSoE (EtherCAT), CIP Safety (Sercos), SafeLink (Bihl+Wiedemann)

SafeLink – Bezpečnostný komunikačný protokol určený na prenos bezpečnostne relevantných dát medzi Bihl+Wiedemann Gateway zariadeniami. Dokáže bežať už na vybudovanej fieldbusinfraštruktúre na báze Ethernet.

 

Bihl+Wiedemann ponúka široké portfólio modulov pre pripojenie bezpečnostných vstupov a výstupov ako sú napríklad:

 • Safety I/O moduly IP67 (SIL 3)
 • Safety I/O moduly IP20 (SIL 3)
 • Aktívne ASi Safety distribútori
 • Safety moduly s rozširujúcimi kontaktmi IP20 (SIL 3)
 • Emergency Stop moduly (SIL 3)
 • Moduly pre monitoring rýchlosti/ otáčok pre aplikácie s bezpečnostne redukovanou kontrolou otáčok (SIL 3)
 • Safety Analógové moduly pre bezpečnú kontrolu analógových veličín 4 .. 20mA, 0 .. 10V, Pt100

Vlajkovou loďou digitálnych ASi modulov od spoločnosti Bihl+Wiedemann je ASi – IO-Link Master. Táto technológia umožňuje vytvoriť IO-Link sieť v rámci ASi siete. Obrovskou výhodou tohto riešenia je enormná úspora nákladov s narastajúcim počtom IO-Link zariadení.

V portfóliu Bihl+Wiedemann IO-Link Mastrov sú 4-portové, 2-portové a 1- portové IO-Link Mastre s IP67 krytím a kompaktnými rozmermi.
Bihl+Wiedemann takisto disponuje aj nasledovnými digitálnymi modulmi:

 • Digitálne vstupné moduly (IP20, IP67)
 • Digitálne výstupné moduly (IP20, IP67)
 • Digitálne vstupno-výstupné moduly – konfigurovateľné (IP20, IP67)
 • Moduly pre riadenie motorov a pohonov od rôznych výrobcov (SEW-EURODRIVE, Lenze SmartMotor, Itoh Denki, Interrroll, RULMECA, Rollex)
 • Počítacie moduly (Counters)

V našom portfóliu sú štandardné analógové moduly s podporou vysokého bitového rozlíšenia do 16bitov.

Ponúkame nasledovné:

 • Viackanálové analógové vstupné moduly so vstupmi: 4 ..20 mA, 0 .. 10V, Pt100, termočlánok J, termočlánok K.
 • Viackanálové analógové výstupné moduly s výstupmi : 0 ..20 mA, 4 .. 20 mA, 0 .. 10V, +-10V.
 • Bihl+Wiedemann disponuje napájacími zdrojmi špeciálne určenými pre ASi sieť.
 • 30V zdroje sú určené pre siete, ktoré dosahujú vzdialenosti 50m a viac.

Pri sieťach s väčším rozsahom (nad 200m) je potrebné použiť prvky ktoré upravujú vlastnosti siete

 • ASi Bus Termination – pasívny prvok používaný pre ukončenie siete. Používa sa pri sieťach bez opakovača nad 100m do 200m
 • ASi Diagnostic Tuner – jedná sa o aktívnu sieťovú súčiastku ktorá upravuje vlastnosti siete a zároveň slúži ako diagnostika siete. Použitie v ASi sieťach do 300m
 • ASi Repeater – Opakovač – prvok na rozšírenie siete o ďalších 100-200m. Pomocou opakovača vieme rozšíriť ASi sieť na maximálnu vzdialenosť 1000m.

This website uses cookies. The use of cookies does not process personal data according to the GDPR. By browsing the website, the visitor accepts the use of cookies. You can find more information about the use of cookies and the options for disabling them here.