KARIÉRA

NAŠE OTVORENÉ POZÍCIE

Do nášho tímu hľadáme kolegu na plný úväzok, ktorý posilní náš tím v oblasti projektovania, nastavovania a obsluhovania elektronických zariadení.

Náplň práce: 

 • návrh, riadenie a spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie elektrických zariadení a schém v jednotlivých fázach prípravy a realizácie projektu
 • komplexný návrh rozvádzačov
 • kooperácia so špecialistami s ostatných oddelení pri riešení projektov 
 • vypracovávanie podkladov pre objednanie elektromateriálu
 • spolupráca pri riešení elektrických nezhôd a reklamácií signalizovanými výrobou alebo finálnym testovaním – ich diagnostika 
 • zodpovednosť za dodržiavanie stanovených časových termínov a limitov na jednotlivé pracovné úkony
 • nastavovanie a prestavovanie elektronických zariadení, na základe zadaných pokynov a nariadení
 • obsluhovanie elektrických strojov, prístrojov, zariadení a výrobní elektrickej energie
 • vykonávanie meraní pomocou elektrických a elektronických meracích prístrojov a diagnostickej techniky
 • vykonávanie pracovných ciest podľa usmernení zamestnávateľa / účasť na pracovných cestách na nevyhnutné potrebné obdobie, k čomu zamestnanec udeľuje svoj súhlas 
 • v rámci svojej pracovnej činnosti postupuje v zmysle ustanovení kompletne spracúvanej organizačnej riadiacej dokumentácie spoločnosti vrátene cieľov a politiky kvality spoločnosti
 • technická podpora pri predaji riadiacej techniky
Viac

This website uses cookies. The use of cookies does not process personal data according to the GDPR. By browsing the website, the visitor accepts the use of cookies. You can find more information about the use of cookies and the options for disabling them here.